Thứ 6, 12/2/2012 - 9:30 Am
Tải ứng dụng HSDC Maps cho điện thoại

Đang online: 4012

Hôm nay: 5263

Lượt truy câp: 23245890

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 CỦA CÔNG TY

Cập nhật: 28/03/2015 11:13

Hôm nay ngày 28/03/2015 cũng là ngày kỷ niệm 42 năm thành lập Công ty (28/03/1973 - 28/03/2015) cũng là dịp toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ IX.
 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh - Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị
 
Tới dự với Hội nghị ngày hôm nay, về phía đại biểu cấp trên gồm có: Đồng chí Đỗ Đức Thịnh - Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thị Trình - UVTV Liên đoàn lao động Quận Hai Bà Trưng. Về phía đại biểu Công ty gồm có: Đồng chí Nguyễn Lê - Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Cường - Phó Bí thư Đảng Ủy - CTCĐ Công ty; đồng chí Phan Hoài Minh - P​​TGĐ Công ty; cùng các đồng chí Lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn, đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo các phòng ban chức năng, Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các Xí nghiệp trực thuộc và 106 đồng chí được tuyên dương khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Lê - Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị
Thực hiện kế hoạch số 172 ngày 16/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội; hướng dẫn số 280 ngày 03/12/2014 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2015 - 2020.  Hôm nay, ngày 28/03/2015 Công ty tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến để đánh giá kết quả công tác phát động phong trào thi đua, phát hiện bồi dưỡng tuyên truyền, giới thiệu và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng những năm tiếp theo.
 
Đồng chí Phan Hoài Minh - PTGĐ Công ty đọc Diễn văn khai mạc hội nghị

Đồng chí Phan Hoài Minh - P​​TGĐ Công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong báo cáo tổng kết thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015 cũng đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay. Tuy nhiên, Công ty cũng đã nắm bắt kịp thời những thuận lợi và khắc phục khó khăn, Công ty đã căn cứ các nội dung của Chỉ thị số 39- CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 228/TTr – UBND ngày 30/12/2014 của UBND Thành phố về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn  2015 – 2020 để xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng hàng năm trong đó nhấn mạnh việc phát động các phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên đã chỉ đạo Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu  chiến  binh Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua mang màu sắc riêng của các tổ chức xã hội, đoàn thể. Công tác tổ chức các phong trào thi đua là một trong  những  tiêu  chí  để  đánh giá chất lượng Chi bộ và phân loại thi đua các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Đồng chí Nguyễn Cường - Phó Bí thư Đảng Ủy - CTCĐ Công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác
thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.
 
Do làm tốt việc phát động thi đua nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của từng CBCNV,  của  các đơn vị  trong 5 năm qua Công ty đã phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng :
- Danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở " cho 261 lượt cá nhân
- Danh hiệu " Lao động tiên tiến "       cho 6386 lượt cá nhân
- Danh hiệu " Tổ lao động tiên tiến "          cho 489 lượt tổ
- Danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến "  cho 55 lượt đơn vị
- Danh hiệu “ Giỏi việc nước đảm việc nhà “ cho 53 tập thể và 1064 lượt nữ CNVCLĐ
- Danh hiệu “ Công nhân giỏi “ cho 1353 lượt công nhân
- Danh hiệu “ Gia đình văn hoá tiêu biểu “ cho 1382 lượt gia đình
- Danh hiệu “ Người tốt việc tốt “ cho 1491 lượt cá nhân
 

Đồng chí Nguyễn Như Hiền - Đại diện tập thể điển hình tiên tiến
Xí nghiệp Thoát nước số 3 trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị
 

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng phòng Kỹ thuật Môi trường nước
đại diện cho 106 cá nhân điển hình tiên tiến trình bày tham luận
 

Đồng chí Lưu Thị Thu Trà - Công nhân tổ Cống 4 - XNTN số 4
đại diện cho 36 Công nhân giỏi trình bày tham luận
 
Năm 2010 - 2015 cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Công ty, sự phấn đấu bền bỉ, lao động sáng tạo và cần cù của toàn thể cán bộ CNVC – LĐ, sự đoàn kết nhất trí và hoạt động đều tay của Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty. Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2012, Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua năm 2014 và nhiều Bằng khen của lãnh đạo các cấp. Bước vào năm 2015 và những năm tiếp theo để dấy lên phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả và sâu rộng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty
phát động thi đua trong cán bộ CNVC - LĐ trong Công ty.

Những nội dung của Phát động thi đua năm 2015 và những năm tiếp theo:

1. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu sản xuất, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước.
3. Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ “Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người LĐ“
4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, ủng hộ các quỹ xã hội nhân đạo, từ thiện.
5. Tổ chức tốt các Hội thi, Hội khỏe, Hội thao, Hội diễn nhằm nâng cao tinh thần phấn đấu thực hiện các phong trào ngày càng củng cố và phát triển.
6. Vận động CBCNV tích cực học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, tạo ra nhiều công trình, sản phẩm đạt chất lượng cao.
7. Phát động và thực hiện các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và làm tốt việc nhân điển hình tiến tiến, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích.
8. Giữ vững các phong trào thi đua để nhiều tập thể và cá nhân được cấp trên khen thưởng, ghi nhận.
 
Một số hình ảnh trao thưởng của tập thể, cá nhân tại hội nghị:
 
 
 
 
 
 
Ảnh Trọng Định
Biên tập Quang Hải


 • Các bài mới

 • HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN “SỔ TAY VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP” VÀ HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI” NĂM 2019(26/10/2019)

 • Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)(19/10/2019)

 • Khai trương Điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân(12/10/2019)

 • Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú(05/10/2019)

 • Hơn 200 vận động viên tham gia Giải bóng đá Công ty Thoát nước Hà Nội năm 2019(28/09/2019)

 • Bắt đầu hút bùn, khơi thông hệ thống thoát nước quanh Công ty Rạng Đông(15/09/2019)

 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách(06/09/2019)

 • Hà Nội sẵn sàng ứng phó với ngập úng do ảnh hưởng của bão số 3(01/08/2019)

 • Thời tiết nắng nóng, nhiều công nhân đắm mình xuống lòng sông Tô để nạo vét bùn(08/07/2019)

 • Ngày hội hiến máu - Giọt hồng nhân ái năm 2019(22/06/2019)

 • Các bài đã đăng

 • LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 CỦA CÔNG TY(23/03/2015)

 • Hội thảo chuyên đề "Kỹ thuật về nước thải" do thành phố Yokohama và Công ty tổ chức(12/03/2015)

 • Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội ra quân Tháng Thanh niên(10/03/2015)

 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015 CỦA CÔNG TY(07/03/2015)

 • Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đến thăm và chúc tết Công ty.(12/02/2015)

 • Hàng trăm công nhân lội bùn chịu rét làm sạch “sông chết” những ngày cuối năm(09/02/2015)

 • PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ KHAI MẠC HỘI KHỎE CÔNG TY LẦN THỨ XIV - NĂM 2015(10/01/2015)

 • Hội thi duy trì quản lý hệ thống thoát nước sạch đẹp năm 2014(01/11/2014)

 • Phóng sự Thoát nước - Những công dân ưu tú(14/10/2014)

 • Hội diễn ca múa nhạc ngành xây dựng Hà Nội(01/10/2014)