Thứ 6, 12/2/2012 - 9:30 Am

Thư viện ảnh

Trống hội khai mạc
BÀI HÁT: Người Về Thăm Quê
Bài Hát: 40 năm một chặng đường
Đồng chí Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc chương trình
Đại diện Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đọc Quyết định khen thưởng
Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội gắn huân chương
Đ/c Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho Công ty
Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội