Thứ 6, 12/2/2012 - 9:30 Am
SẢN PHẨM DỊCH VỤLAO ĐỘNG SẢN XUẤTHOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀNKỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 28/03/1973 - 28/03/2013VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO

Đang online: 7733

Hôm nay: 19351

Lượt truy câp: 13977954

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

Cập nhật: 24/11/2016 08:00

Căn cứ nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ các văn bản số 4535/KH&ĐT ngày 30/08/2016  và số 5307/KHĐT ngày 04/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc ông bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện công bố một số thông tin như sau:

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 1610/TNHN ngày 23 tháng  11  năm 2016)

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

 

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

1

Khối lượng, sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm 2015 (Khối lượng chính)

 

 

 

 

- Quản lý cống rãnh

m

1.205.809

1.319.540

 

- Ga thu, ga thăm

Ga

50.756

54.863

 

- Mương

m

105.091

105.397

 

- Sông

m

46.945

46.907

 

- Hồ

Cái

85

85

 

- Trạm bơm

Trạm

35

35

 

- Trạm XLNT

Trạm

3

2

2

Tổng doanh thu

Tr. đ

666.000

774.746

3

Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm

Tr.đ

657.062

750.200

4

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

51.000

59.587

 5

Nộp ngân sách

Tr.đ

 

81.923

 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

 

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Khối lượng, sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm 2016 (Khối lượng chính)

 

 

 

- Quản lý cống rãnh

m

1.071.300

 

- Ga thu, ga thăm

Ga

43.476

 

- Mương

m

73.266

 

- Sông

m

73.266

 

- Hồ

Cái

65

 

- Trạm bơm

Trạm

28

 

- Trạm XLNT

Trạm

2

2

Tổng doanh thu

Tr. đ

622.000

3

Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm

Tr.đ

613.800

4

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

15.000

 5

Nộp ngân sách

Tr.đ

56.184

 

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch đầu năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP

 

I

I

I

II

TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

 

 

 

 

1

Lao động

Người

2.680

2.530

2.528

2

Mức tiền lương bình quân

1.000 đ/tháng

10.831

12.819

7.756

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

348.338

389.201

235.291

III

TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

1

Số người quản lý doanh nghiệp

Người

7

7

7

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệu đồng/tháng

22,833

22,833

24,000

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

2.477

2.477

2.008

4

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/tháng

30,765

30,765

23,900

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2015: Giữ nguyên

Kế hoạch năm tiếp theo: Giữ nguyên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 


 • Các bài mới

 • Thông báo " Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản"(06/12/2017)

 • KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM(12/10/2017)

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG(21/09/2017)

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2017(21/08/2017)

 • BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG NĂM 2016(24/07/2017)

 • BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2016(20/06/2017)

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KHSX KINH DOANH NĂM 2016 VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT(20/06/2017)

 • BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2015(19/06/2017)

 • BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2016(19/06/2017)

 • SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TIN CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD(08/05/2017)

 • Các bài đã đăng

 • CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY(05/10/2016)

 • KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM(25/09/2016)

 • TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 3)(18/08/2016)

 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI (16/08/2016)

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2016(16/08/2016)

 • TIN BÃO KHẨN CẤP(CƠN BÃO SỐ 1)(27/07/2016)

 • TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 1)(27/07/2016)

 • TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI(05/07/2016)

 • CẢNH BÁO NGẬP ÚNG KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI(05/07/2016)

 • CẢNH BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI(05/07/2016)