các trạm đo mưa tự động
Cầu Giấy
(Cầu Giấy)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mễ trì
(TT Hội nghị quốc gia)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Xuân Đỉnh
(Công viên Hòa Bình)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.1mm
Thời gian trận mưa : từ 14h34(25/03/2017) đến: 14h34 - 25/03/2017
Ngã Tư Sở
(XN thoát nước số 2)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hồ Tây
(Đập Hồ Tây A - Trích Sài)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Lương Định Của
(XN thoát nước số 4)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Long Biên
(XN5 - Chân cầu Vĩnh Tuy)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
0.3mm
( từ 17h59 - 25/03/2017 đến 18h09 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.3mm
Thời gian trận mưa : từ 17h59(25/03/2017) đến: 18h09 - 25/03/2017
Nam Từ Liêm
(UBND Phường Cầu Diễn)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thanh Liệt
(Đập Thanh Liệt - Cầu Tó)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
0.5mm
( từ 19h02 - 25/03/2017 đến 19h02 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.5mm
Thời gian trận mưa : từ 19h02(25/03/2017) đến: 19h02 - 25/03/2017
Hoàng Quốc Việt
(Cửa điều tiết Nghĩa Đô)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.1mm
Thời gian trận mưa : từ 14h32(25/03/2017) đến: 14h32 - 25/03/2017
Linh Đàm
(Trạm bơm hồ Linh Đàm)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
1.6mm
( từ 17h46 - 25/03/2017 đến 19h13 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:1.6mm
Thời gian trận mưa : từ 17h46(25/03/2017) đến: 19h13 - 25/03/2017
Yên Sở
(Trạm bơm Yên Sở)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
3.1mm
( từ 17h35 - 25/03/2017 đến 19h31 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:3.1mm
Thời gian trận mưa : từ 17h35(25/03/2017) đến: 19h31 - 25/03/2017
Nguyễn Khuyến
(130 Nguyễn Khuyến)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.1mm
Thời gian trận mưa : từ 14h21(25/03/2017) đến: 14h21 - 25/03/2017
Hoàng Mai
(TB Trần Phú - Hoàng Mai)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
1.9mm
( từ 15h09 - 25/03/2017 đến 19h20 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:1.9mm
Thời gian trận mưa : từ 15h09(25/03/2017) đến: 19h20 - 25/03/2017
Gia Thụy
(Trạm bơm Cầu Chui)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoàng Cầu
(Trạm bơm hồ Đống Đa)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thăng Long
(Bắc Thăng Long)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Vân Hồ
(65 Vân Hồ 3, Q.Hai Bà Trưng)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
0.1mm
( từ 18h02 - 25/03/2017 đến 18h02 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.1mm
Thời gian trận mưa : từ 18h02(25/03/2017) đến: 18h02 - 25/03/2017
Hà Đông
(KĐT Văn Phú)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mỗ Lao
(TB Thanh Bình)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Yên Nghĩa
(Cty CP đường bộ Hà Tây 1)
Hiện tại: Đang mưa    Có mưa
0.9mm
( từ 18h57 - 25/03/2017 đến 19h02 - 25/03/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.9mm
Thời gian trận mưa : từ 18h57(25/03/2017) đến: 19h02 - 25/03/2017