các trạm đo mưa tự động
Hoàn Kiếm
(110 Nguyễn Hữu Huân)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Ba Đình
(Châu Long)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tây Hồ
(Trích Sài)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Đống Đa
(Nguyễn Khuyến)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Linh Đàm
(Trạm bơm hồ Linh Đàm)
Hiện tại: Đang mưa   
0.6mm
(từ 07h19 - 23/03/2019 đến 07h42 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.6mm
(từ 07h19 - 23/03/2019 đến: 07h42 - 23/03/2019)
Láng
(Ngã Tư Sở)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoàng Cầu
(Trạm bơm hồ Đống Đa)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
TÂN MAI
(Phố Nguyễn Chính)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Yên Sở
(Trạm bơm Yên Sở)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Kim Liên
(Lương Định Của)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hai Bà Trưng
(Vân Hồ III - Hai Bà Trưng)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoàng Mai
(TB Trần Phú - Hoàng Mai)
Hiện tại: Đang mưa   
0.9mm
(từ 07h16 - 23/03/2019 đến 07h36 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.9mm
(từ 07h16 - 23/03/2019 đến: 07h36 - 23/03/2019)
Long Biên
(XN5 - Chân cầu Vĩnh Tuy)
Hiện tại: Đang mưa   
2.6mm
(từ 07h07 - 23/03/2019 đến 07h31 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:2.6mm
(từ 07h07 - 23/03/2019 đến: 07h31 - 23/03/2019)
Bắc Thăng Long
(Hải Bối - Đông Anh)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Bắc Từ Liêm
(TB Xuân Đỉnh - Công viên Hòa Bình)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Gia Thụy
(Trạm bơm Cầu Chui)
Hiện tại: Đang mưa   
0.1mm
(từ 07h30 - 23/03/2019 đến 07h30 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.1mm
(từ 07h30 - 23/03/2019 đến: 07h30 - 23/03/2019)
Hoàng Quốc Việt
(Nghĩa Đô - Cầu Giấy)
Hiện tại: Đang mưa   
0.3mm
(từ 07h10 - 23/03/2019 đến 07h15 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.3mm
(từ 07h10 - 23/03/2019 đến: 07h15 - 23/03/2019)
Nam Từ Liêm
(UBND Phường Cầu Diễn)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Cầu Giấy
(Dương Đình Nghệ - KeangNam)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
TÂY MỖ
(TB Hầm chui đường sắt)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
PHÚ ĐÔ
(TB Đồng Bông 1)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mễ trì
(TT Hội nghị quốc gia)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mỗ Lao
(TB Thanh Bình)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hà Đông
(KĐT Văn Phú)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thanh Liệt
(Đập Thanh Liệt - Cầu Tó)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Yên Nghĩa
(Cty CP đường bộ Hà Tây 1)
Hiện tại: Đang mưa   
0.4mm
(từ 07h50 - 23/03/2019 đến 07h50 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.4mm
(từ 07h50 - 23/03/2019 đến: 07h50 - 23/03/2019)
Sóc Sơn
(UBND Huyện Sóc Sơn)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mê Linh
(UBND Thị trấn Chi Đông)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Phúc Thọ
(UBND Thị trấn Phúc Thọ)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thạch Thất
(UBND Thị trấn Liên Quan)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Ba Vì
(UBND Thị Trấn Tây Đằng)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Phú Xuyên
(UBND Thị trấn Phú Xuyên)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mỹ Đức
(UBND Thị Trấn Đại Nghĩa)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Đan Phượng
(UBND Thị trấn Phùng)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoài Đức
(TT Văn Hóa Huyện)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Chương Mỹ
(UBND Thị trấn Xuân Mai)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Quốc Oai
(UBND Huyện Quốc Oai)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thanh Oai
(UBND Thị trấn Kim Bài)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Ứng Hòa
(UBND Huyện Ứng Hòa)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thường Tín
(UBND Huyện Thường Tín)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Đông Anh
(UBND xã Mai Lâm)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thanh Trì
(UBND Huyện Thanh Trì)
Hiện tại: Đang mưa   
0.2mm
(từ 07h13 - 23/03/2019 đến 07h17 - 23/03/2019)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.2mm
(từ 07h13 - 23/03/2019 đến: 07h17 - 23/03/2019)
Gia Lâm
(Nhà Văn hóa Huyện)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)