các trạm đo mưa tự động
Hoàn Kiếm
(Lê Thái Tổ)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Trúc Bạch
(Châu Long)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hồ Tây
(Trích Sài)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Văn Miếu
(Nguyễn Khuyến)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Linh Đàm
(Trạm bơm hồ Linh Đàm)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Láng
(Ngã Tư Sở)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoàng Cầu
(Trạm bơm hồ Đống Đa)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
TÂN MAI
(Phố Nguyễn Chính)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Yên Sở
(Trạm bơm Yên Sở)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Kim Liên
(Lương Định Của)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Vân Hồ
(Vân Hồ III - Hai Bà Trưng)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoàng Mai
(TB Trần Phú - Hoàng Mai)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Long Biên
(XN5 - Chân cầu Vĩnh Tuy)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Bắc Thăng Long
(Hải Bối - Đông Anh)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Xuân Đỉnh
(Công viên Hòa Bình)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hoàng Quốc Việt
(Nghĩa Đô - Cầu Giấy)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Nam Từ Liêm
(UBND Phường Cầu Diễn)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Cầu Giấy
(Dương Đình Nghệ - KeangNam)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
TÂY MỖ
(TB Hầm chui đường sắt)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
PHÚ ĐÔ
(TB Đồng Bông 1)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mễ trì
(TT Hội nghị quốc gia)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mỗ Lao
(TB Thanh Bình)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Hà Đông
(KĐT Văn Phú)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Yên Nghĩa
(Cty CP đường bộ Hà Tây 1)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Thanh Liệt
(Đập Thanh Liệt - Cầu Tó)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Gia Thụy
(Trạm bơm Cầu Chui)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Sóc Sơn
(UBND Huyện Sóc Sơn)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mê Linh
(UBND Thị trấn Chi Đông)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Phúc Thọ
(UBND Thị trấn Phúc Thọ)
Hiện tại: Đang mưa   
15.2mm
(từ 17h40 - 24/06/2017 đến 19h54 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:15.2mm
(từ 17h40 - 24/06/2017 đến: 19h54 - 24/06/2017)
Thạch Thất
(UBND Thị trấn Liên Quan)
Hiện tại: Đang mưa   
40.4mm
(từ 17h20 - 24/06/2017 đến 17h56 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:40.4mm
(từ 17h20 - 24/06/2017 đến: 17h56 - 24/06/2017)
Ba Vì
(UBND Thị Trấn Tây Đằng)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Phú Xuyên
(UBND Thị trấn Phú Xuyên)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Mỹ Đức
(UBND Thị Trấn Đại Nghĩa)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Đan Phượng
(UBND Thị trấn Phùng)
Hiện tại: Đang mưa   
21.7mm
(từ 17h49 - 24/06/2017 đến 19h00 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:21.7mm
(từ 17h49 - 24/06/2017 đến: 19h00 - 24/06/2017)
Hoài Đức
(TT Văn Hóa Huyện)
Hiện tại: Đang mưa   
3.8mm
(từ 18h26 - 24/06/2017 đến 18h53 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:3.8mm
(từ 18h26 - 24/06/2017 đến: 18h53 - 24/06/2017)
Chương Mỹ
(UBND Thị trấn Xuân Mai)
Hiện tại: Đang mưa   
3.2mm
(từ 17h27 - 24/06/2017 đến 18h37 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:3.2mm
(từ 17h27 - 24/06/2017 đến: 18h37 - 24/06/2017)
Quốc Oai
(UBND Huyện Quốc Oai)
Hiện tại: Đang mưa   
29.8mm
(từ 14h47 - 24/06/2017 đến 19h31 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:29.8mm
(từ 14h47 - 24/06/2017 đến: 19h31 - 24/06/2017)
Thanh Oai
(UBND Thị trấn Kim Bài)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Ứng Hòa
(UBND Huyện Ứng Hòa)
Hiện tại: Đang mưa   
0.3mm
(từ 21h07 - 24/06/2017 đến 21h10 - 24/06/2017)
Tổng lượng mưa trong ngày:0.3mm
(từ 21h07 - 24/06/2017 đến: 21h10 - 24/06/2017)
Thường Tín
(UBND Huyện Thường Tín)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Đông Anh
(UBND xã Mai Lâm)
Hiện tại: Đang mưa   
...mm
Bắt đầu:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)
Tổng lượng mưa trong ngày:...mm
Từ:..h..(../../....) Đến:..h..(../../....)